برای دسترسی مادام العمر به پکیج و استفاده از بروزرسانی هاش با ذخیره کد پیگیریتون بعد از پرداخت میتونید همیشه به لینک دانلود محصولتون دسترسی داشته باشید :

1- پرداخت موفق ویادداشت کد پیگیری


2- در صورتی که مجدد از صفحه پرداختتون خارج شدید دوباره مراحل زیر را طی کنید:

ورود به صفحه پرداخت

3-انتخاب گزینه پیگیری خرید و دانلود محصول

4- مشاهده مجدد لینک های دانلود شماموفق و پیروز باشید / تجارت برتر